5. ASISTENTA TEHNICA SI PRESTARI SERVICII ISCIR

  •  identificarea şi înregistrarea echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR, precum şi transmiterea  acestor date spre înregistrare la inspecţia teritorială ISCIR de care aparţin;
  •  întreţinerea şi reparaţiile echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le au în evidenta, acestea trebuind sa fie efectuate cu respectarea prescripţiilor tehnice de către persoane juridice autorizate de ISCIR;
  •  înlocuirea unor piese, echipamente sau instalaţii din domeniul ISCIR pe care le au în evidenta, acestea trebuind sa fie efectuate cu respectarea prescripţiilor tehnice de către persoane juridice autorizate de ISCIR;
  •  exploatarea corecta şi legală a echipamentelor/ instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le au în evidenta;
  •  existenta instrucţiunilor de folosire ale fiecărui echipament/fiecărei instalaţii;
  •  anunţarea în caz de avarii sau accidente a inspecţiei teritoriale ISCIR de care aparţin;
  •  anunţarea conducerii deţinătorului/utilizatorului despre necesitatea opririi unor instalaţii sau echipamente ISCIR, din cauza defectiunilor apărute sau datorită necesităţii efectuării unor lucrări de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale;
  •  înregistrarea evidentei instalaţiilor/echipamentelor într-un registru, cu urmărirea efectuării verificărilor tehnice oficiale, fără de care acestea nu pot funcţiona;
  •  urmărirea şi pregătirea instalaţiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice oficiale şi participarea activa la efectuarea acestora;
  •  autorizarea interna anuala a personalului ce deserveste echipamentele tehnice sub incidenta ISCIR;

SSM Timisoara Contact

 

Anti Spam

Leave a Reply

*