3. SITUATII DE URGENTA

 •   elaborare si certificare Instructiuni PSI pentru locurile de munca din cadrul firmei .
 •   efectueaza instructajul introductiv general personalului din cadrul firmei .
 •   elaboreaza tematici de instruire PSI pentru personalul firmei.
 •  efectueaza training-uri si testari periodice cu personalul firmei.
 •  monitorizarea funcţionãrii sistemelor şi dispozitivelor de protecţie la incendiu, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru detectare fumului si gazelor fierbinti
 •  organizarea interventiei PSI pe loc de munca;
 •  organizarea de exercitii/aplicatii/evacuari periodice cu angajatii firmei ;

3.1. SERVICII/DOCUMENTATII DE SPECIALITATE

3.1.1. Dotarea cu mijloace de prima interventie :

 • Dotarea cu mijloace de prima interventie –hidranti interiori, stingatoare, furtune – a locurilor de munca din cadrul firmei;
 • Verificarea/repararea/inlocuirea mijloacelor de prima interventie;
 •  Proiectare/executare/mentenanta instalatii de limitaresi stingere/semnalizare, alarmare, alertare in caz de incendiu ;

3.1.2. Documentatie tehnica si de specialitate :

 • Plan de Urgenta –Plan de interventie; Plan de evacuare ;
 • Aviz /autorizare de functionare PSI – Identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu – ; Identificarea si analiza riscurilor de incendiu;

Documentatia de specialitate are drept scop :

 • Identificarea si evaluarea pericolelor de incendiu;
 • Diminuarea si/sau controlul riscurilor de incendiu;
 •  Stabileste stabilitatea la incendiu a constructiei;
 • Propune masurile ce trebuie luate pentru diminuarea / inlaturarea riscurilor sesizate .

3.1.3. Elaborare acte de autoritate Situatii de Urgenta :

 • Decizii,dispozitii de reglementare a activitatii de prevenire si stingere a incendiilor ;
 •  Scenarii de interventie ;
 •  Dimensionarea capacitatii de raspuns la urgenta a personalului firmei ;

Nota : Valoarea prestatiei include viza MLPAT si viza ISU local.

Pentru mai multe detalii va stam la dispozitie prin telefon sau email:

SSM Timisoara Contact

 

Anti Spam

Leave a Reply

*